slide
slide

Chirurgiczna – proktologiczna

 dr n med. Michał Kisielewski 

Środa – 16 .00-18.00

Konsultacje proktologiczne :

Gumkowanie żylaków odbytu metodą Barrona

Nacięcie krwiaka przyodbytowego (zakrzep brzeżny)

Nacięcie zropiałej torbieli włosowatej w znieczuleniu miejscowym

Pobranie wycinków ze zmian odbytu i okolicy okołoodbytniczej

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego – wycięcia torbieli pilonidalnej (zatoki włosowatej) w warunkach szpitalnych

Konsultacje chirurgiczne  :

Usunięcie znamion,

Usunięcie guzków tkanek miękkich np. brodawki, tłuszczaki, kaszaki, włókniaki,

Szycie ran,

Biopsja powierzchownych węzłów chłonnych

Zmiana opatrunków, usunięcie szwów,

Leczenie ran przewlekłych w tym z wykorzystaniem techniki NPWT (leczenie ran opatrunkami z podciśnieniem)

 

Konsultacje w zakresie diagnostycznej i terapeutycznej endoskopii przewodu pokarmowego

Konsultacja chirurgiczna w zakresie interwencji żywieniowych – w tym kwalifikacja do endoskopowej przezskórnej gastrostomii (PEG) w warunkach szpitalnych; wymiana G-tube.

Konsultacja chirurgiczna w zakresie opieki nad stomią (gastrostomia, ileostomia, kolostomia)

Konsultacje bariatryczne (kwalifikacja do minimalnie inwazyjnego chirurgicznego leczenia otyłości  w  warunkach szpitalnych – rękawowej resekcji żołądka Sleeve Gastrectomy, wyłączenia żołądkowo-jelitowego Roux-en Y Gastric Bypass, endoskopowego założenia balona żołądkowego)

Ponadto porady w zakresie :

– minimalnie inwazyjnych zabiegów antyrefluksowych (fundoplikacja sposobem Nissena) oraz chirurgicznego lub endoskopowego  leczenia achalazji

– chirurgii endokrynologicznej (zabiegi tarczycy, minimalnie inwazyjne zabiegi nadnerczy i śledziony)

– minimalnie inwazyjnej chirurgii jelita grubego i nowoczesnej opieki okołooperacyjnej

– minimalnie inwazyjnej chirurgii żołądka

Diagnistyka USG:

– jamy brzusznej

– miednicy

-tarczycy

-USG żył w aspekcie zakrzepicy żył głębokich- test uciskowy

 

 dr n med. Michał Kisielewski  jest  stypendystą  i absolwentem Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CM UJ) w Krakowie. Studia medyczne ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 2012 roku. Jest w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej (najlepszy wynik kwalifikacji na rezydentury z chirurgii ogólnej w małopolsce).  Aktualnie w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej (kierownik specjalizacji docent Piotr Budzyński).

Temat rozprawy doktorskiej – „Zastosowanie protokołu ERAS w chirurgii kolorektalnej” – dotyczy nowoczesnej, opartej na faktach medycznej opieki w okresie okołooperacyjnym nad pacjentami poddawanych zabiegom na jelicie grubym i odbytnicy. Obrona w grudniu 2017 r. z wyróżnieniem. Kierownik naukowy, promotor : prof. Andrzej Budzyński. Promotor pomocniczy : docent Michał Pędziwiatr.  Autor i współautor licznych prac naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych. Brał udział w szkoleniach i warsztatach chirurgicznych w Niemczech, Szwajcarii i Holandii.

Miejsce pracy: Szpital Uniwersytecki, Kraków, 1) Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich (kierownik: prof. Andrzej Budzyński), 2) Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof (kierownik prof. Kazimierz Rembiasz).

Główne zainteresowania dotyczą chirurgii minimalnie inwazyjnej i jej zastosowaniu w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego oraz w chirurgicznym leczeniu otyłości, chirurgii jelita grubego i chirurgii onkologicznej.

Ponadto jest certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Chirurgów endoskopistą (gastroskopia, kolonoskopia) oraz posiada liczne certyfikaty ukończonych kursów USG jamy brzusznej, tarczycy i naczyń krwionośnych.

Ukończył liczne kursy i warsztaty interaktywne w zakresie proktologii prowadzone przez najwybitniejszego proktologa Polski – prof. M. Kołodziejczyk.

 

Biegle posługuje się w mowie i piśmie 3 językami: polskim, angielskim i rosyjskim. 

 

 

 

Administrator

25 maja 2018

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Centrum Medycznego Biotamed

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne Biotamed Przychodna , zwane dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:biuro@biotamed.pl lub telefonując pod numer: 12 3070344, 535 609 676 .

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, chyba ,że bierzesz udział w badaniach klinicznych i wyraziłeś na to zgodę .

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.