slide
slide

Chirurgiczna – proktologiczna

 dr n med. Michał Kisielewski 

Środa – 16 .00-18.00

Konsultacje proktologiczne :

Gumkowanie żylaków odbytu metodą Barrona

Nacięcie krwiaka przyodbytowego (zakrzep brzeżny)

Nacięcie zropiałej torbieli włosowatej w znieczuleniu miejscowym

Pobranie wycinków ze zmian odbytu i okolicy okołoodbytniczej

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego – wycięcia torbieli pilonidalnej (zatoki włosowatej) w warunkach szpitalnych

Konsultacje chirurgiczne  :

Usunięcie znamion,

Usunięcie guzków tkanek miękkich np. brodawki, tłuszczaki, kaszaki, włókniaki,

Szycie ran,

Biopsja powierzchownych węzłów chłonnych

Zmiana opatrunków, usunięcie szwów,

Leczenie ran przewlekłych w tym z wykorzystaniem techniki NPWT (leczenie ran opatrunkami z podciśnieniem)

 

Konsultacje w zakresie diagnostycznej i terapeutycznej endoskopii przewodu pokarmowego

Konsultacja chirurgiczna w zakresie interwencji żywieniowych – w tym kwalifikacja do endoskopowej przezskórnej gastrostomii (PEG) w warunkach szpitalnych; wymiana G-tube.

Konsultacja chirurgiczna w zakresie opieki nad stomią (gastrostomia, ileostomia, kolostomia)

Konsultacje bariatryczne (kwalifikacja do minimalnie inwazyjnego chirurgicznego leczenia otyłości  w  warunkach szpitalnych – rękawowej resekcji żołądka Sleeve Gastrectomy, wyłączenia żołądkowo-jelitowego Roux-en Y Gastric Bypass, endoskopowego założenia balona żołądkowego)

Ponadto porady w zakresie :

– minimalnie inwazyjnych zabiegów antyrefluksowych (fundoplikacja sposobem Nissena) oraz chirurgicznego lub endoskopowego  leczenia achalazji

– chirurgii endokrynologicznej (zabiegi tarczycy, minimalnie inwazyjne zabiegi nadnerczy i śledziony)

– minimalnie inwazyjnej chirurgii jelita grubego i nowoczesnej opieki okołooperacyjnej

– minimalnie inwazyjnej chirurgii żołądka

Diagnistyka USG:

– jamy brzusznej

– miednicy

-tarczycy

-USG żył w aspekcie zakrzepicy żył głębokich- test uciskowy

 

 dr n med. Michał Kisielewski  jest  stypendystą  i absolwentem Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CM UJ) w Krakowie. Studia medyczne ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 2012 roku. Jest w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej (najlepszy wynik kwalifikacji na rezydentury z chirurgii ogólnej w małopolsce).  Aktualnie w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej (kierownik specjalizacji docent Piotr Budzyński).

Temat rozprawy doktorskiej – „Zastosowanie protokołu ERAS w chirurgii kolorektalnej” – dotyczy nowoczesnej, opartej na faktach medycznej opieki w okresie okołooperacyjnym nad pacjentami poddawanych zabiegom na jelicie grubym i odbytnicy. Obrona w grudniu 2017 r. z wyróżnieniem. Kierownik naukowy, promotor : prof. Andrzej Budzyński. Promotor pomocniczy : docent Michał Pędziwiatr.  Autor i współautor licznych prac naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych. Brał udział w szkoleniach i warsztatach chirurgicznych w Niemczech, Szwajcarii i Holandii.

Miejsce pracy: Szpital Uniwersytecki, Kraków, 1) Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich (kierownik: prof. Andrzej Budzyński), 2) Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof (kierownik prof. Kazimierz Rembiasz).

Główne zainteresowania dotyczą chirurgii minimalnie inwazyjnej i jej zastosowaniu w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego oraz w chirurgicznym leczeniu otyłości, chirurgii jelita grubego i chirurgii onkologicznej.

Ponadto jest certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Chirurgów endoskopistą (gastroskopia, kolonoskopia) oraz posiada liczne certyfikaty ukończonych kursów USG jamy brzusznej, tarczycy i naczyń krwionośnych.

Ukończył liczne kursy i warsztaty interaktywne w zakresie proktologii prowadzone przez najwybitniejszego proktologa Polski – prof. M. Kołodziejczyk.

 

Biegle posługuje się w mowie i piśmie 3 językami: polskim, angielskim i rosyjskim. 

 

 

 

25.03.2019 – utrudnienia w pracy przychodni

24 marca 2019

W dniu 25.03.2019 mogą wystąpić utrudnienia  pracy przychodni związane z  brakiem dostawy prądu, spowodowane   prowadzeniem przez elektrownią prac konserwacyjnych. Przewidywany czas trwania prac 8.00- 14.00, przychodnia nie ma wpływu na przerwy w dostawie prądu elektrycznego.

Za utrudnienia przepraszamy.