slide
slide

Chirurgii dzieci

Lek. med. Katarzyna Górniak 

Środa – 17.00-18.00

Lek. med.Sławomir Kiepura

Wtorek 15.00- 16.30

lub

Środa  9.00- 12.00

Lek.med.Paweł Rzeczycki

Piątek  9.00- 13.00

 

Lek.med. Sławomir Kiepura i lek.med. Paweł Rzeczycki  są  asystentami  Oddziału Chirurgii Dzieci
Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie.Natomiast lek.med. Katarzyna Górniak jest specjalistą chirurgii dzieci , swoje doświadczenie zawodowe zdobyła i wciąż poszerze  pracując  na Oddziale Chirurgii Dzieci w Instytucie Pediatrii w Krakowie .
Poradnia Chirurgii Dzieci udziela porad w zakresie następujących schorzeń:

1/. Stulejka ,
2/. Przepuklina:
-pachwinowa ,
-udowa ,
-pępkowa ,
-kresy białej ,
3/. Wnętrostwo ,
4/. Wodniaki jąder i powrózka nasiennego ,
5/. Żylaki powrózka nasiennego ,
6/. Torbiele dołu podkolanowego ,
7/. Zmiany barwnikowe i inne zmiany na skórze – znamiona ,

8/.Drobne zmiany skórne / guzki, ziarniaki, brodawczaki, wyrośla przeduszne  itp.,

9/.Leczenie  zachowawcze oraz chirurgiczne wrastających paznokci,

10/.Leczenie oparzeń + zmiany opatrunków specjalistycznych .

Administrator

25 maja 2018

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Centrum Medycznego Biotamed

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne Biotamed Przychodna , zwane dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:biuro@biotamed.pl lub telefonując pod numer: 12 3070344, 535 609 676 .

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, chyba ,że bierzesz udział w badaniach klinicznych i wyraziłeś na to zgodę .

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.