slide
slide

Chirurgii dzieci

Lek. med. Katarzyna Górniak 

Środa – 17.00-18.00

Lek. med.Sławomir Kiepura

Wtorek 15.00- 16.30

lub

Środa  9.00- 12.00

Lek.med.Paweł Rzeczycki

Piątek  9.00- 13.00

 

Lek.med. Sławomir Kiepura i lek.med. Paweł Rzeczycki  są  asystentami  Oddziału Chirurgii Dzieci
Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie.Natomiast lek.med. Katarzyna Górniak jest specjalistą chirurgii dzieci , swoje doświadczenie zawodowe zdobyła i wciąż poszerze  pracując  na Oddziale Chirurgii Dzieci w Instytucie Pediatrii w Krakowie .
Poradnia Chirurgii Dzieci udziela porad w zakresie następujących schorzeń:

1/. Stulejka ,
2/. Przepuklina:
-pachwinowa ,
-udowa ,
-pępkowa ,
-kresy białej ,
3/. Wnętrostwo ,
4/. Wodniaki jąder i powrózka nasiennego ,
5/. Żylaki powrózka nasiennego ,
6/. Torbiele dołu podkolanowego ,
7/. Zmiany barwnikowe i inne zmiany na skórze – znamiona ,

8/.Drobne zmiany skórne / guzki, ziarniaki, brodawczaki, wyrośla przeduszne  itp.,

9/.Leczenie  zachowawcze oraz chirurgiczne wrastających paznokci,

10/.Leczenie oparzeń + zmiany opatrunków specjalistycznych .

12 listopada informacja dotycząca pracy POZ

9 listopada 2018

Informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni POZ .

Na podstawie komunikatu Ministra Zdrowia z dnia 08.11.2018  w dniu 12.11. 2018 Poradnia POZ będzie nieczynna. W przypadkach nagłych świadczeń medycznych udzielają placówki opieki całodobowej zgodnie z zasadami pracy w dni wolne od pracy i świąteczne .

 

Komunikat Ministra Zdrowia

Informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
Powyższe oznacza, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Inspektoratów Sanitarnych. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.11.2018 15:49
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 08.11.2018 15:49
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska